ติดต่อเรา

บริษัท สหพาส เทค จำกัด
SAHA PLAS TECH CO.,LTD.

112/65 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
โทร. 02-159-0971-2   แฟกซ์  02-159-0973
081-611-8831, 086-315-0043
Email: sahaplastech@gmail.com, admin@sahaplastech.com