ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลังพลาสติก  รับออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ รับฉีดพลาสติก เราเน้นที่บริการ จริงใจ และให้คำปรึกษา